Kurumsal . GAMA International . GAMA

Kurumsal

Hollanda merkezli GAMA International B.V., GAMA Grubu firmalarının yeniden yapılanması aşamasında, yurt dışında endüstri tesisleri, kuvvet santralları, boru hatları, su ve atık arıtma tesisleri, çok katlı yapılar, ticaret merkezleri, konut kompleksleri, otoyol ve köprülerin inşaat ve montajı ile EPC (Mühendislik-Satın Alma-İnşaat) bazlı müteahhitlik hizmetlerinde faaliyet gösteren şirketleri tek bir çatı altında toplamak ve uluslararası piyasalarda daha etkin olabilmelerini sağlamak amacıyla 2003 yılında kurulmuştur. Ayrıca GAMA Grubu’nun yurt dışındaki enerji ve su yatırımları da bu şirket altında yapılandırılmıştır.