Başlıca Güç Santralları . Tamamlanan Projeler . Projeler . GAMA Güç Sistemleri . GAMA

Başlıca Güç Santralları

 • 200 MW HARTHA TERMAL GÜÇ İSTASYONU REHABİLİTASYONU - ÜNİTE 4 200 MW HARTHA TERMAL GÜÇ İSTASYONU REHABİLİTASYONU - ÜNİTE 4 Hartha/ IRAK Irak Elektrik Bakanlığı, Elektrik ve Enerji Üretimi Basra Genel Müdürlüğü

  Yapım Süresi

  20 Ay (Nisan 2016- Aralık 2017)

  Projenin Tanımı

  Dört yakıtlı (HFO, Doğal Gaz, Ham Petrol ve LDO) Buhar Kazanı, buhar türbini, jeneratör, OG ve AG elektrikli dağıtım hücreleri ve ekipmanları, tesisinin enstrümantasyon ve kontrol sisteminin yenilenmesi, jeneratör veriminin 200 MW’lik original çıkış gücüne verimine döndürülmesi, Kazan/Türbin/Jeneratör ömrünün 10 yıla kadar uzatılabilmesi için gerekli olan yapım işidir.

  Ana Üstlenici

  GAMA Güç Sistemleri ve Mitsubishi Hitachi Güç Sistemleri (MHPS)

  İşin Kapsamı

  GAMA Güç Sistemleri, yapım bazında aşağıdaki işleri gerçekleştirmiştir:

   

  Aşağıdakilerden oluşan tüm mekanik montaj ve yenileme işleri:
  • Aksesuarlarıyla birlikte Buhar Türbini
  • Buhar Kazanı
  • Besi suyu pompaları, sirkulasyon pompaları, fan sistemleri, hava ve gas kanalları, brülör sistemi vb. dâhil olmak üzere Mekanik BOP
  • 24.169 WDI saha kaynağı, vanalar ve boru mesnetleri
  • 3.000 t mekanik montaj
  • 16.000 m2 izolasyon
   
  Aşağıdakilerden oluşan tüm elektrik, cihaz ve kontrol sistemlerinin tesisi ve yenilenmesi:
  • DCS (Dağıtılmış Kontrol Sistemi)
  • OG ve AG Sistemleri
  • Motor Kontrol Merkezleri
  • Jenerator 
  • 170 km kablo çekme
  • 19.500 adet bağlantı uçları

 • 1.200 MW HAMITABAT KOMBİNE ÇEVRİM DOĞALGAZ GÜÇ SANTRALI 1.200 MW HAMITABAT KOMBİNE ÇEVRİM DOĞALGAZ GÜÇ SANTRALI Kırklareli / TÜRKİYE HAMITABAT Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.

  Yapım Süresi

  28 Ay Unite 1 (Nisan 2015 - Ağustos 2017), 32 Ay Unite 2 (Nisan 2015 - Kasım 2017)

  Projenin Tanımı

  Anahtar teslimi (EPC) yapımı işi olan 1.200 MW Doğal Gaz Kombine Çevrim Enerji Santrali anahtar teslim projesinin iki üniteden oluşmaktadır. Her bir ünite tek şaft düzeninde bir gaz türbini, bir buhar türbini, bir jeneratör (SGT5-8000H Gaz Türbini, SST5-5000 Buhar Türbini, SGen5-3000W Jeneratör) ve bir atık ısı kazanından oluşmakta olup, soğutma sistemi mevcut santralin doğal çekişli kuru soğutma kulesi ile sağlanmaktadır. Yapılan doğalgaz kombine çevrim santrali yine mevcut santralin şalt sahasında yapılan değişiklikler sonrasında şebekeye elektrik vermektedir.
   
  Proje kapsamında GAMA, tüm ana ekipmanın yanı sıra diğer yardımcı ekipmanın temini, santralin tüm konsept detay tasarımı ile inşaat işleri, mekanik, elektrik enstrüman ve kontrol sistemlerinin montajı, testleri, devreye alma işleri ve işveren personelinin eğitiminden sorumlu olmuştur.

  Ana Üstlenici

  GAMA Güç Sistemleri A.Ş.

 • 390 MW KAZANSKAYA DOĞALGAZ ISI GÜÇ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ 390 MW KAZANSKAYA DOĞALGAZ ISI GÜÇ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ Kazan / RUSYA FEDERASYONU TGK 16 (TAIF)

  Yapım Süresi

  39 Ay (Mayıs 2014 - Temmuz 2017)

  Projenin Tanımı

  390 MW Kombine Çevrim Doğalgaz Isı ve Güç Santralı anahtar teslimi (EPC) yapımı işidir.
  Santral; 1 adet GE 9HA 01 gaz türbini, 1 adet GE H28.56 jeneratör, 1 adet CMI çift basınçlı atık ısı kazanından oluşmaktadır. Bununla beraber tesisin işletimi için gerekli tüm diğer tesis ekipmanları ve mevcut şalt sahasının modifikasyonu kapsama dahildir.

  Ana Üstlenici

  GE ve GAMA Güç Sistemleri (Kapalı Konsorsiyum Anlaşması)

 • 840 MW İÇ ANADOLU KOMBİNE ÇEVRİM DOĞALGAZ GÜÇ SANTRALI 840 MW İÇ ANADOLU KOMBİNE ÇEVRİM DOĞALGAZ GÜÇ SANTRALI Kırıkkale / Türkiye İç Anadolu Doğalgaz Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.

  Yapım Süresi

  36 Ay (Aralık 2013 - Aralık 2016)

  Projenin Tanımı

  GAMA Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.Ş. ve GE Energy Products France SNC konsorsiyumu tarafından İç Anadolu Doğal Gaz Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş için Kırıkkale-Türkiye’de 840 MW elektrik üretim kapasitesinde kombine çevrim güç santralının yapımını anahtar teslimi olarak gerçekleştirilecektir. GE STAG 209 9FB MS konfigürasyonuna sahip olacak santralın tasarım ömrü 30 yıldır. Bu kapsamda konsorsiyum, 2 adet GE 9 FB gaz türbini, 1 adet GE buhar türbini, 2 adet Doosan atık ısı kazanı, hava soğutmalı kondensör ile 380 kV şalt sahası dahil tüm ana ekipmanların yanı sıra diğer yardımcı ekipmanların temini, santralın tüm konsept ve detay tasarımı ile inşaat işleri, mekanik, elektrik, enstrüman ve kontrol sistemlerinin montajı, testler, devreye alma işleri ve işveren personelinin eğitiminden sorumludur.

  İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı yıllık ortalama 6.300 GWh üretimi ile Türkiye’ye önemli bir katkı sağlayacak, Türkiye'de tüketilen elektriğin yüzde 2,5’ini, Ankara'da tüketilen elektriğin ise yüzde 50'sinden fazlasını karşılayacaktır.

  Ana Üstlenici

  GAMA Güç Sistemleri ve Taahhüt A.Ş. ve GE Energy Products France SNC Konsorsiyumu

 • 870 MW ERZİN KOMBİNE ÇEVRİM GÜÇ SANTRALI 870 MW ERZİN KOMBİNE ÇEVRİM GÜÇ SANTRALI Hatay / TÜRKİYE EGEMER Elektrik Üretim A.Ş.

  Yapım Süresi

  34 Ay (Ekim 2011 - Ağustos 2014)

  Projenin Tanımı

  Multi-shaft konfigürasyon güç santralı, iki GE 209FB gaz türbini, Skoda MTD60 buhar türbini ve üç GE 330H jeneratör, Doosan atık ısı kazanı, soğutma kulesini içeren santralın işletilebilmesi için gerekli tüm ana ekipmanların yanısıra, diğer yardımcı ekipmanların temini ve montajı.
  EPC sözleşme, güç santralının tüm konsept ve detaylı tasarımını, tüm ekipmanların satın almasını, tüm inşaat işlerini, tüm mekanik, elektrik, enstrüman ve kontrol sistemlerinin montajını içermektedir. Aynı zamanda testler, devreye alma işleri ile işveren personelinin eğitimi de sözleşme kapsamındadır.

  Ana Üstlenici

  GE-GAMA Güç Sistemleri Konsorsiyumu

 • RIGA 420 MW ELEKTRİK ve 270 MW TERMAL ÇEVRİM SANTRALI RIGA 420 MW ELEKTRİK ve 270 MW TERMAL ÇEVRİM SANTRALI Riga / LETONYA AS Latvenergo

  Yapım Süresi

  41 Ay (Nisan 2010 - Eylül 2013)

  Projenin Tanımı

  Multi-shaft konfigürasyon güç santralı, bir GE 9FB.03 gaz türbini, Siemens ST ENK, HNG,WK buhar türbini ve GE 330H jeneratör, Vokth atık ısı kazanı, konvansiyonel tip soğutma kulesi. Santralın işletilebilmesi için gerekli tüm ana ekipmanların yanısıra diğer yardımcı ekipmanların temini ve montajı.

  EPC sözleşme, güç santralının tüm konsept ve detaylı tasarımını, tüm ekipmanların satın almasını, tüm inşaat işlerini, tüm mekanik, elektrik, enstrüman ve kontrol sistemlerinin montajını içermektedir. Aynı zamanda testler, devreye alma işleri ile İşveren personelinin eğitimi de sözleşme kapsamındadır.

  Ana Üstlenici

  GAMA Güç Sistemleri A.Ş.

 • SURGUT 800 MW KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI SURGUT 800 MW KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI Surgut / RUSYA FEDERASYONU OGK-4

  Yapım Süresi

  44 Ay (Kasım 2007 - Haziran 2011)

  Projenin Tanımı

  GE International Inc.(GEII) - GAMA Güç Sistemleri Konsorsiyum sorumluluğu iki 109FA 50Hz Single-Shaft konfigurasyonlu güç santralı, bir GE 9FA gaz turbin, bir GE D10 buhar türbini, bir GE 390H jeneratör, bir yatay ve üç-basınç seviyeli CMI atık ısı kazanı, ayrıca santralın işletilebilmesi için gerekli BOP ekipmanların temini ve montajı. EPC sözleşme, güç santralının tüm konsept ve detaylı tasarımını, tüm ekipmanlarının satın almasını, tüm inşaat işlerini, tüm mekanik, elektrik, enstrüman ve kontrol sistemlerinin montajını içermektedir. Aynı zamanda testler, devreye alma işleri ile işveren personelinin eğitimi de sözleşme kapsamındadır.

  Ana Üstlenici

  GEII - GAMA Güç Sistemleri Konsorsiyumu

  Notlar

  Bu proje GE International Inc. - GAMA Güç Sistemleri Konsorsiyumu tarafından gerçekleştirilmiştir.

 • 450 MW WHITEGATE KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI 450 MW WHITEGATE KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI Cork / İRLANDA Bord Gais Eireann (BGE)

  Yapım Süresi

  38 Ay (Eylül 2007 - Kasım 2010)

  Projenin Tanımı

  1 tane GE 9FB gaz türbini, 1 tane GE A15 buhar türbini, 1 tane GE 450H jeneratörü, atık ısı kazanı ve santralin çalışması için gereken diğer yardımcı ekipmanları içeren 1 adet 109FB 50Hz tek şaft konfigürasyonlu güç santrali yapım işi. EPC sözleşme, güç santralının tüm konsept ve detaylı tasarımını, tüm ekipmanlarının satın almasını, tüm inşaat işlerini, tüm mekanik, elektrik, enstrüman ve kontrol sistemlerinin montajını içermektedir. Aynı zamanda testler, devreye alma işleri ile işveren personelinin eğitimi de sözleşme kapsamındadır.

  Ana Üstlenici

  GEC - GEII - GAMA Güç Sistemleri Konsorsiyumu

 • 220 MW ÜSKÜP KOMBİNE ÇEVRİM KOJENERASYON SANTRALI 220 MW ÜSKÜP KOMBİNE ÇEVRİM KOJENERASYON SANTRALI Üsküp Doğu Endüstriyel Bölgesi / MAKEDONYA TE-TO AD

  Yapım Süresi

  48 ay (Mayıs 2007 - Nisan 2011)

  Projenin Tanımı

  GAMA Güç Sistemleri – Alstom Konsorsiyum sorumluluğu, bir Alstom 13E2 gaz turbini (GT), bir; çift basınç seviyeli atık ısı kazanı (HRSG) ve bir Alstom 8CK76 buhar türbininden (ST) oluşan bir kombine çevrim kojenerasyon güç santralını EPC yüklenici olarak inşa etmektir. Güç bloğu kombine çevrim, multi-shaft konfigürasyonlu ve 227 MWe net güç ve bölgesel ısıtma hattı için 160 MWt ısı üretecektir. EPC sözleşme, güç santralının tüm konsept ve detaylı tasarımını, tüm ekipmanlarının satın almasını, tüm inşaat işlerini, tüm mekanik, elektrik, enstrüman ve kontrol sistemlerinin montajını içermektedir. Aynı zamanda testler, devreye alma işleri ile işveren personelinin eğitimi de sözleşme kapsamındadır.

  Ana Üstlenici

  GAMA Güç Sistemleri (Konsorsiyum lideri) – Alstom (İsviçre) Ltd.

 • 400 MW SHATURA KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI 400 MW SHATURA KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI Shatura / RUSYA FEDERASYONU OGK-4

  Yapım Süresi

  40 Ay (Temmuz 2007 - Aralık 2010)

  Projenin Tanımı

  400 MW elektrik üretecek kombine çevrim güç santralının mühendislik, temin ve tesis projesi. EPC sözleşme, güç santralının tüm konsept ve detaylı tasarımını, tüm ekipmanlarının satın almasını, tüm inşaat işlerini, tüm mekanik, elektrik, enstrüman ve kontrol sistemlerinin montajını içermektedir. Aynı zamanda testler, devreye alma işleri ile işveren personelinin eğitimi de sözleşme kapsamındadır.

  Ana Üstlenici

  GE - GAMA Güç Sistemleri Konsorsiyumu

 • 300 MW SAMRA KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI 300 MW SAMRA KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI Al Samra / ÜRDÜN Central Electricity Generating Company

  Yapım Süresi

  24 Ay (Eylül 2004 - Eylül 2006)

  Projenin Tanımı

  Ana yakıtı doğalgaz, ikincil yakıtı fuel oil olan 2 adet gaz türbini ve jeneratörü, 2 adet atık ısı kazanı, 1 adet buhar türbini ve jeneratörü ile 1 adet hava soğutmalı kondenserdan oluşan SAMRA 300 MW Kombine Çevrim Güç Santralı'nın anahtar teslimi yapımı. EPC sözleşme, güç santralının tüm konsept ve detaylı tasarımını, tüm ekipmanlarının satın almasını, tüm inşaat işlerini, tüm mekanik, elektrik, enstrüman ve kontrol sistemlerinin montajını içermektedir. Aynı zamanda testler, devreye alma işleri ile işveren personelinin eğitimi de sözleşme kapsamındadır.

  Ana Üstlenici

  Black&Veatch - GAMA Konsorsiyumu

 • 400 MW TYNAGH KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI 400 MW TYNAGH KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI Galway / İRLANDA Tynagh Energy Ltd (TEL)

  Yapım Süresi

  24 Ay (Mart 2004 - Mart 2006)

  Projenin Tanımı

  Galway'deki ilk elektrik üretim santralı olarak Tynagh Energy Limited tarafından yaptırılan santral, ileri mühendislik ve en son teknolojik gelişmeleri içermektedir. En temiz yakıt olan doğal gazı kullandığı için karbondioksit yayımlarını önemli ölçüde azaltan tesis Galway kenti ve bölgesine, güvenilir ve randımanlı elektrik temin etmektedir.

  Ana Üstlenici

  GAMA Power Systems - GE Energy Konsorsiyumu

  İşin Kapsamı

  • Ticari işletme tarihi: Tynagh Energy Limited santralının yapımı, 29 Mart 2006'da tamamlanıp ticari işletmeye alınmıştır.
  • Projenin finansmanı: Ortak finansman, Royal Bank of Scotland, KBC Bank, Ulster Bank ve IIB Bank tarafından düzenlenmiş olup mali kapanış, 27 Ağustos 2004'te gerçekleştirilmiştir.
  • Projenin yeniden finansmanı: Yeniden finansman, GAMA İnşaat'ın Tynagh'taki % 40 payını Mayıs ayında GE Energy Financial Services'e satmasının ardından yapılmıştır.
  • Elektrik satışları: CER'in ihale hükümleri gereğince, üretimin % 89'u ESB'ye satılacak, % 11'inin ise RWE Trading Ireland Ltd tarafından ticareti yapılacaktır.
  • Santralın ömrü: Yaklaşık 30 yıl
  • Yakıt tipi: Doğal gaz, fuel oil (yedek)
  • Yakıt kaynağı: RWE, gazı, yeni Santrala, Bord Gais ringi ana boru hattı vasıtasıyla iletmektedir.


  Santral, General Electric Company / General Electric International Inc. ve GAMA Power Systems Inc. konsorsiyumu tarafından anahtar teslimi sözleşmeyle inşa edildi. F sınıfı GE 9FA tasarımına sahip gaz türbinleri, 1980'lerin sonlarında geliştirilmiş ve emre amadelik, güvenilirlik bakımından kendilerini ticari açıdan kanıtlamışlardır. Buhar türbini ise, GE A15 ‘HEAT’ (yüksek randımanlı ileri teknoloji) model olup GE 9A5 elektrik jeneratörüne sahiptir. Hem A15 buhar türbininin hem 9A5 elektrik jeneratörünün tasarımı, kanıtlanmış teknoloji ürünü GE modellerin geliştirilmiş şeklidir.

 • 2x8 MW ÇUMRA ŞEKER FABRİKASI GÜÇ SANTRALI 2x8 MW ÇUMRA ŞEKER FABRİKASI GÜÇ SANTRALI Konya / TÜRKİYE Konya Şeker Fabrikası A.Ş. / Türkiye

  Yapım Süresi

  16 Ay (Temmuz 2003 - Aralık 2004)

  Projenin Tanımı

  Babcock & Wilcox lisanslı 75 ton/saat kapasiteli 2 (38 bar (a), 425 C°) buhar kazanı, akışkan yataklı (CFB) kazan, iki adet Siemens buhar türbin ve jeneratörleri ile 38 bar (a), 425 C° , 60 ton/saat kapasiteli paket tip kazan, kömür ve kireçtaşı depolama binaları ünitelerinden oluşan kömür yakıtlı santralın tüm yardımcı tesisleriyle birlikte anahtar teslimi tasarımı, temini ve yapımı.

  Ana Üstlenici

  GAMA Güç Sistemleri A.Ş.

  İşin Kapsamı

  GAMA, aşağıda listelenen işlerin sorumluluğunu üstlenmiştir;

  • Ana ve detay projelendirme,
  • İnşaat ve yapısal işlerin yapımı,
  • Buhar türbinleri, paket kazan ve akışkan yataklı kazanlar, su arıtma tesisi, kömür ve kireç binaları ve bunlarla ilgili ekipmanların tedariği ve montajı,
  • Saha donanımı ve UPS sistemi dahil, komple DCS sistemleri ile birlikte, başlıca degazör, kazan besi suyu sistemi, iklimlendirme sistemi, yangın söndürme ve ikaz sistemi, borulama, orta ve alçak gerilimli elektrik sistemlerinden oluşan “Santralın Tamamlayıcı Sistemleri” nin projelendirilmesi, tedariği ve montajı,
  • Test, işletme ve devreye alma, müşteri personelinin eğitimi.

 • 38 MW AYEN OSTİM DOĞAL GAZ YAKITLI KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI 38 MW AYEN OSTİM DOĞAL GAZ YAKITLI KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI Ankara / TÜRKİYE AYEN Ostim Enerji Otoprodüksiyon San. ve Tic. A.Ş. / Türkiye

  Yapım Süresi

  21 Ay (Aralık 2002 - Ağustos 2004)

  Projenin Tanımı

  Birlikte 30 ton/saat yüksek basınç ve 7 ton/saat alçak basınç buharı üreten GE (ABD) LM2500 PY+DLE çift şaftlı aeroderative gaz türbini, Thermodyn (Fransa) buhar türbini ve Aalbord Mühendislik (Danimarka) HRSG ünitelerinden oluşan doğal gaz yakıtlı kombine çevrim santralının tüm yardımcı tesisleriyle birlikte anahtar teslimi tasarımı, temini ve yapımı.

  Ana Üstlenici

  GAMA Güç Sistemleri A.Ş.

  İşin Kapsamı

  GAMA, şunlardan sorumlu olmuştur;

  • Genel ve detaylı tasarım,
  • Gaz türbininin, HRSG’nin, buhar türbininin, su arıtma tesisinin, hava soğutmalı kondenserin ve bunlarla ilgili teçhizatın temini ve montajı,
  • Ana ekipman olarak hava tahliye sistemi, kazan besleme suyu sistemi, HVAC sistemi, yangın söndürme ve alarm sistemi, boru tesisatı, orta ve alçak voltaj elektrik sistemleri, saha teçhizatı ile UPS sistemini içeren komple DCS sistemleri unsurlarından oluşan santral yardımcı teçhizatının tasarımı, temin ve tesis edilmesi,
  • Test etme, çalıştırma, işletmeye alma ve işveren personelinin eğitilmesi.

 • 150 MW KIRIKKALE MOBİL SANTRALI 150 MW KIRIKKALE MOBİL SANTRALI Kırıkkale / Türkiye Elektrik Üretim A.Ş.

  Yapım Süresi

  12 Ay (Şubat 2001 – Şubat 2002)

  Projenin Tanımı

  Bu proje finansmanı GAMA tarafından temin edilerek, anahtar teslimi bazında inşa edilmiştir. Proje iki etaptan oluşmaktadır:

  1. 11’er MW’lık 13 dizel jeneratör ile 9,5 MW’lık bir buhar türbini ve jeneratörden oluşan 150 MW kurulu kapasiteli dizel yakıtlı kombine çevrim santralının yapımı,
  2. Santralın yılda 8.760 saat çalışmayla ve 130 MW - % 100 emre amadelikle 5 yıl süreyle işletilmesi. 

  EPC sözleşme, güç santralının tüm konsept ve detaylı tasarımını, tüm ekipmanlarının satın almasını, tüm inşaat işlerini, tüm mekanik, elektrik, enstrüman ve kontrol sistemlerinin montajını içermektedir.

  Aynı zamanda testler, devreye alma işleri ile işveren personelinin eğitimi de sözleşme kapsamındadır. Santralın işletilmesi de sözleşme kapsamındadır.

  Ana Üstlenici

  GAMA - Barmek İş Ortaklığı

  Notlar

  Bu proje, GAMA - Barmek İş Ortaklığı tarafından üstlenilmiştir.

 • 2x39,5 MW ERDEMİR KOJENERASYON SANTRALI 2x39,5 MW ERDEMİR KOJENERASYON SANTRALI Ereğli / TÜRKİYE Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (Erdemir) / Türkiye

  Yapım Süresi

  Birinci Ünite: 14 Ay (Nisan 1996 - Haziran 1997) • İkinci Ünite: 16 Ay (Nisan 1996 - Ağustos 1997)

  Projenin Tanımı

  Her biri 39,5 MW kapasiteli iki adet GE 6B gaz türbin jeneratörü ile her biri 80 ton/saat kapasiteli, orta basınç ve 4 ton/saat kapasiteli alçak basınç buharı üreten iki HRSG’den (atık ısı buhar kazanından) oluşan gaz yakıtlı kojenerasyon santralının tüm yardımcı tesisleri ile birlikte anahtar teslimi tasarımı, temini ve yapımı.

  Ana Üstlenici

  ELIN Energieversorgung (Avusturya), Babcock and Wilcox ve GAMA (BWG) (Türkiye) Konsorsiyumu

  İşin Kapsamı

  BWG, proje kapsamında şu işlerden sorumlu olmuştur;

  • Tüm inşaat ve yapı işlerinin tasarımı, malzeme temini ve yapımı,
  • Doğal sirkülasyonlu iki adet yatay atık ısı kazanının gaz kanalları, susturucuları ve baypas bacaları ile birlikte tasarımı, malzeme temini, imali ve montajı. HRSG’ler, Ankara’daki GAMA fabrikasında imal edilmiştir,
  • Ana ekipman olarak dearatör, kazan besleme suyu sistemi, HVAC sistemi, yangın söndürme ve alarm sistemi, boru tesisatları, orta ve alçak voltaj elektrik sistemleri, saha teçhizatı ile UPS (kesintisiz güç kaynağı) sistemini içeren komple DCS sistemleri gibi unsurlardan oluşan yardımcı teçhizatın tasarımı, temin ve tesis edilmesi,
  • ELIN tarafından temin edilen jeneratörlerin, buhar türbininin ve bunlarla bağlantılı teçhizatın montajı,
  • Test etme, çalıştırma ve işletmeye alma hizmetleri.