Hakkımızda . Kurumsal . GAMA Güç Sistemleri . GAMA

Hakkımızda

1964 yılında, Amerikan Babcock ve Wilcox Co.’nin temsilciliğinin alınması ile GAMA, o zamana kadar Türk firmaları tarafından yapılmayan kuvvet santralları başta olmak üzere, teknoloji ağırlıklı endüstriyel tesis yapımına yönelmeyi hedeflemiş, enerji müteahhitliği kapsamında ilk adımını atmıştır. GAMA, böylece buhar üretim teknolojisi ile tanışmış ve çeşitli uluslararası firmaların temsilciliğinin üstlenilmesi sonucu, buhar ve güç üretimi alanlarında teknoloji ve bilgide öncülük etmiştir. Yirmi yılı aşkın bir süre Babcock ve Wilcox ile olan ilişkiler; temsilcilik, lisansörlük ve bir dönem için “Babcock & Wilcox – GAMA Kazan Teknolojisi A.Ş.” ile ortaklık gibi farklı biçimlerde devam eden uzun süreli bir birlikteliğe dönüşmüştür. Bu birliktelik, GAMA’nın uluslararası standartlarda buhar jeneratörleri, buhar santralleri ve termik santrallerinin tasarımı, satın alması, imalatı, montajı, devreye alınması ve bakım hizmeti olarak faaliyetlerini sürdürmesine olanak sağlamıştır.

GAMA 2002 yılından itibaren kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girmiş ve Haziran 2003 tarihinde GAMA Holding A.Ş. kurulmuştur. Bu süreçte, 2003 yılında GAMA Kazan Teknoloji A.Ş., GAMA Holding’in şemsiyesi altındaki şirketlerden biri haline dönüştürülerek “GAMA Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.Ş.” adını almıştır.
 
GAMA Güç Sistemleri, özellikle kombine çevrim santralleri başta olmak üzere enerji santrallerinin “EPC” (mühendislik-satın alma-yapım) bazlı anahtar teslimi işlerinin yapımı alanında stratejik bir konuma gelmiştir. Kısa bir süre içinde sektörde önemli başarılara imza atan GAMA Güç Sistemleri, günümüzde elektrik üretimi alanında geniş bir coğrafyada mühendislik ve taahhütlük hizmetlerini başarı ile sunmaktadır.