400 MW Tynagh Kombine Çevrim Santralı - İrlanda
© GAMA 2017 . © STB . Kullanım Şartları