870 MW Erzin Kombine Çevrim Güç Santralı - Türkiye
© GAMA 2016 . © STB . Kullanım Şartları