870 MW Erzin Kombine Çevrim Güç Santralı - Türkiye
© GAMA 2017 . © STB . Kullanım Şartları