Oteller, Hastaneler, Konutlar

 • 100+147 ADET KONUT VE SOSYAL TESİSLER, İÇ VE DIŞ ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ 100+147 ADET KONUT VE SOSYAL TESİSLER, İÇ VE DIŞ ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ Dublin / İRLANDA South Dublin County Council

  Yapım Süresi

  Nisan 2004 - Ekim 2007

  Projenin Tanımı

  Balgaddy projesi kapsamında 100+149 apartman, dubleks ve teraslı konut yapımı. Konutlar sakatlar, tek kişi veya büyük ailelere yönelik olacak şekilde çeşitlendirilmiştir. Proje, konut koopetifleri, konut kuruluşları veya bireysel taleplere cevap vermek üzere planlanmıştır. Projenin yerleşimi Balgaddy A ve B projelerinin devamı niteliğinde ağaçlıklı yollar etrafındaki konutlar ile diğer tarafında Balgaddy-D projesi konutları ile çevrelenmiş bir parkdan oluşmaktadır. Proje çeşitli mimarlar ve Güney Dublin County Council tarafından geliştirilen, Güney Lucan Bölgesi’nde 600 konut yapımını içeren master konut projesinin bir parçasıdır. Balgaddy B ve C projelerinin ana konsepti kullanılmayan bölgelerde yoğun yaşam mekanları oluşturmaktır. Balgaddy E projesi ise Güney Dublin County Council için orta yoğunlukta 100 konut ve 2 alışveriş merkezini içermektedir.

  Ana Üstlenici

  GAMA Construction Ireland Ltd.

  İşin Kapsamı

  1. Balgaddy C
   • Kapalı Alan:10.493 m2
   • Açık alan: 22.663 m2
   • 97 adet apartmanın anahtar teslimi inşası
   • 1 adet kreş inşası,
   • 1 adet sosyal bina inşası
  2. Balgaddy E 
   • Kapalı Alan: 8.165 m2
   • Açık alan: 24.892 m2
   • 20 adet 3 katlı apartman inşası
   • 63 adet Dubleks bina inşası
   • 17 adet Bungalo tipi bina inşası

 • BALCURRIS I. ETAP ve III. ETAP 90 KONUT ÜNİTESİ BALCURRIS I. ETAP ve III. ETAP 90 KONUT ÜNİTESİ Ballymun, Dublin / İRLANDA Ballymun Regeneration Ltd.

  Yapım Süresi

  18 Ay (Ocak 2003 - Haziran 2004)

  Projenin Tanımı

  90 evin ve apartman dairesinin, yollar ve drenaj sistemleri dahil altyapısıyla birlikte anahtar teslimi yapımı. Proje, ikişer ve üçer katlı evler ve apartman daireleri ile birlikte oyun sahaları, 7.555 m2'lik kapalı bina alanı, 29.000 m2'lik park alanı, 28.500 m2'lik açık alanı bulunan iki parktan oluşuyor.

  Ana Üstlenici

  GAMA Ireland Ltd.

  İşin Kapsamı

  1. İnşaat ve mimari işlerin temini ve yapımı kapsamında;     
   • I. Etapta: 33 apartman dairesi
   • III. Etapta: 57 apartman dairesi
   • Park B Etabında: 15.000 m2'lik halk parkı kapsamında futbol sahası, bowling alanı, söğüt alanları, bataklık ıslahı, gezinti alanları, oyun alanları.
   • Park A Etabında: Balcurris bölgesinde çocuklar için oyun alanı
   • Balcurris Gardens Altyapı Tesisleri IV. Etabında: Altyapı tesisleri ıslah işleri, genel aydınlatmadaki iyileştirmeler, su şebekesi, drenajdaki iyileştirmeler, gaz hatlarının yerlerinin değiştirilmesi, ESB hatlarının yerlerinin değiştirilmesi
   • Balcurris Gardens V. Etabı: Saha ıslahı, asfalt, yaya yolları, trafik rampaları, satıh değiştirme işleri, harici yenileme işleri
  2. İnşaat ve mimari tüm işlerin temini ve yapımı
  3. Yüksek ve alçak voltajlı elektrik sistemlerinin temini ve tesisi
  4. Futbol sahası ve oyun alanları dahil iki halk parkının donanımlarının temini ve tesisi
  5. 28.500 m2'lik açık alan için peyzaj ve altyapı işleri

 • BLANCHARDSTOWN FORTLAWN/SHEEPMORE BÖLGESİ - 73 KONUT, SOSYAL MERKEZ, ÇEVRE VE SAHA DÜZENLEME VE ALTYAPI İŞİ BLANCHARDSTOWN FORTLAWN/SHEEPMORE BÖLGESİ - 73 KONUT, SOSYAL MERKEZ, ÇEVRE VE SAHA DÜZENLEME VE ALTYAPI İŞİ Dublin / İRLANDA Fingal County Council

  Yapım Süresi

  24 Ay (Haziran 2002 - Haziran 2004)

  Projenin Tanımı

  73 Konutun ve sosyal merkezin tüm çevre ve saha düzenleme, altyapı ıslah işleri ile birlikte yapımı. Yerel yönetim bu projeyi tasarlarken toplumsal davranış sorunlarını düşünerek, gençlerin bir araya gelip toplum karşıtı davranışlarda bulunmalarına imkan veren gözetimsiz alanları ortadan kaldırmayı öngördü. Proje kapsamında Fortlawn/Sheepmore sitesi, kapsamlı ve başarılı bir yenilenme sürecinden geçti. Sitede oturanlarca "Saha Islah Programı" gereğince yapılması istenilen, yol şeritlerinin kapatılması, toplum karşıtı davranışlara açık alanların bahçelere katılması, Fortlawn ve Sheepmore sınırına çeki düzen verilmesi, trafik düzenleme ve çevre peyzaj işleri gerçekleştirildi.

  Ana Üstlenici

  GAMA Ireland Ltd.

  İşin Kapsamı

  1. İkişer katlı 54 ev ile 4'ü özel ihtiyaçlara yönelik olmak üzere birer katlı 19 ev dahil, toplam 73 eve ve 2 sosyal merkeze, her türlü hava koşuluna uygun futbol ve tenis sahalarına ait inşai ve mimari tüm işlerin temini ve yapımı;
   • 26.000 m2 alçı levha kaplama
   • 62.000 m3 kazı ve yıkım işleri
   • 16.400 m3 betonarme betonu
   • 31.000 m2 tuğla ve biriket duvar (evlerin dış duvarları ve bahçe duvarları dahil)
  2. Sahada ve genel alanlarda yer altında bulunan servis hatlarına ve yollara yönelik revizyonlar
  3. Fortlawn ve Sheepmore bölgesindeki tüm sokak aydınlatma sistemine yönelik revizyonlar
  4. Fortlawn ve Sheepmore bölgesindeki trafik sinyalizasyon sistemine yönelik revizyonlar
  5. Fortlawn ve Sheepmore bölgesindeki taşıt ve yaya yollarına yönelik revizyonlar (Yaklaşık 5 km'lik asfalt yolun ve 10 km'lik yeşil asfalt yaya yolunun kaldırılıp yeniden yapılması)
  6. Proje, 6.600 m2'lik kapalı bina alanı ve 50.000 m2'lik yol ve bahçe alanı olmak üzere 210.000 m2'lik çalışma alanı üzerinde yer alıyor
  7. Futbol vb. için her türlü hava koşuluna uygun özel oyun sahaları

 • BALCURRIS III. ETAP - BALLYMUN 74 KONUT İNŞAATI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ BALCURRIS III. ETAP - BALLYMUN 74 KONUT İNŞAATI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ Dublin / İRLANDA Ballymun Regeneration Ltd.

  Yapım Süresi

  17 Ay (Kasım 2002 - Nisan 2004)

  Projenin Tanımı

  Proje, 2'şer yatak odalı dubleks 20 konut, 3'er yatak odalı dubleks 5 konut, 2'şer yatak odalı 17 apartman dairesi, 2'şer katlı binalarda ve 3 veya 4 katlı apartmanlarda 3'er yatak odalı 32 konut dahil olmak üzere toplam 74 konutun, bütün yardımcı üniteler ve saha düzenleme işleri ile birlikte yapımından oluşuyor. Balcurris 2'nin oluşturulması, Ballymun'un yeniden yapımına yönelik nazım planın gerçekleştirilmesindeki ileri bir aşamayı temsil ediyor. Proje kapsamındaki yeni 74 konut, teraslı iki katlı geleneksel evlerden dubleks ünitelere ve apartman dairelerine kadar çeşitli formlarda sağlanıyor. Üç ve dört kat formları kullanılarak Balbutcherlane üzerine doğru güçlü bir sokak manzarası elde edilirken ölçeğin iki katlı konut ölçeğine düşmesiyle güneydeki komşu Sandyhill Gardens Konut Sitesi'yle bağlantı kurulmuş oluyor. Tüm konutların güneş gören terasları veya özel arka bahçeleri ve kendi ön kapıları bulunuyor.

  Ana Üstlenici

  GAMA Ireland Ltd.

  İşin Kapsamı

  1. 74 konutun, inşaat ve mimari tüm işleriyle birlikte anahtar teslimi yapımı kapsamında;
   • 2'şer yatak odalı dupleks 20 ünitenin yapımı
   • 3'er yataklı dupleks 5 ünitenin yapımı
   • 2'şer yatak odalı 17 apartman dairesinin yapımı
   • 2'şer katlı binalarda ve 3 veya 4 katlı apartmanlarda 3'er yatak odalı 32 evin ilgili yardımcı tüm işler ve saha düzenleme işleri ile birlikte yapımı
  2. Tüm mekanik ve elektrik işlerinin temini ve tesisi
  3. Tüm peyzaj işlerinin temini ve tesisi
  4. Tüm altyapı işlerinin temini ve tesisi
  5. Tüm sistemlerin hizmete sokulması

 • 87 KONUT, ÇEVRE VE SAHA DÜZENLEME İŞLERİ YAPIMI, COULTRY, SANTRY AVENUE III 87 KONUT, ÇEVRE VE SAHA DÜZENLEME İŞLERİ YAPIMI, COULTRY, SANTRY AVENUE III Dublin / İRLANDA Ballymun Regeneration Limited

  Yapım Süresi

  27 Ay (Mayıs 2002 - Ağustos 2004)

  Projenin Tanımı

  87 konut ve yeni kamusal karayolu ile yaya yolları, otopark alanları, özel ve genel peyzaj işlerinin yapımı. Sitenin kuzey yarısına dokuzar daireden oluşan, U şekilli, üçer katlı yedi bina yerleştirilmiş; binalar, güneye cepheli olarak, dahili yeni yola bakan özel mülkiyetteki avluların etrafında düzenlenmiştir. Binalar, Santry Avenue'ye, 3. Etaba ve Gilroy McMahon Architects firmasının 1. Etap apartman dairelerine uyumlu olarak 3 katlı tasarlanmıştır. Binaların yan taraflarında otopark olanağı sağlanmıştır. Arka bahçeli, ikişer katlı evlerin terasları, sitenin güney yarısıyla hizalı olup arkaları, mevcut Coultry evlerine bakmaktadır. Her teras, karşısındaki apartmana denk gelen, U şeklinde düzenlenmiştir. Altyapı servis hatları site yolunun altından geçirilmiştir. Tüm apartman daireleri, 'kendi kapısı'na erişim olanağına ve güneye veya batıya bakan büyük teraslara sahiptir. Zemin katlardaki apartman dairelerinin ise özel bahçeleri vardır.

  Ana Üstlenici

  GAMA Ireland Ltd.

  İşin Kapsamı

  • 46.000 m3 kazı
  • 2.200 m3 beton işleri
  • 24.000 m2 altyapı ve üstyapı biriket işi
  • 8.000 m2 altyapı ve üstyapı tuğla işi
  • 2.400 m2 harici sıva
  • 16.000 m2 dahili sıva ve boya işleri
  • Mutfakların montajı dahil dahili tüm ince işler
  • 4.500 m2 satıh kaplama, 1.500 m2 yol işleri
  • Dikim dahil özel ve genel peyzaj
  • Pissu ve yüzey suyu hatları, gaz ana hattı, su ana hattı boru tesisatları ve tüm bağlantıları
  • Elektrik, telefon, kablolu TV, genel aydınlatma vb. için 6.000 m'lik kablo kanalı

 • BALGADDY B - 67 ADET KONUT VE SOSYAL TESİSLERİN İNŞAAT VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ BALGADDY B - 67 ADET KONUT VE SOSYAL TESİSLERİN İNŞAAT VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ Dublin / İRLANDA South Dublin County Council

  Yapım Süresi

  27 Ay (Kasım 2001 - Ekim 2003)

  Projenin Tanımı

  67 ev ile birlikte sosyal merkez, alışveriş ünitesi, çevre ve saha düzenleme işleri yapımı. Bu proje, apartman daireleri, dubleks üniteler, birer ve ikişer katlı teras evler olarak düzenlenmiş 67 konut ünitesi ile toplum merkezinden oluşmuştur. Site, özürlü, bekar, büyük aile evi gibi her türden sosyal konuta olanak verecek biçimde tasarlandı. Proje, bitişikteki yeşil alan ile ilkokul arasındaki ortak alanlara sahiplik duygusu yaratacak biçimde yerleştirilerek geniş mekanlar yaratacak şekilde tasarlandı.

  Ana Üstlenici

  GAMA Ireland Ltd.

  İşin Kapsamı

  1. 67 eve ait inşaat ve mimari tüm işlerin temini ve yapımı kapsamında;
   • Site Alanı: 12.248 m2
   • Kat Alanı: 7.374 m2
   • Otopark Alanı: 737 m2 (70 Park Yeri)
   • Yoğunluk: 4 dönüm başına 23 ünite
   • Parsel Oranı: 0,6
   • 33 apartman dairesinin anahtar teslimi yapımı
   • 26 kent evinin anahtar teslimi yapımı
   • Dupleks 11 ünitenin anahtar teslimi yapımı
   • 1'i özel uyarlanmış ev olan 6 bungalovun anahtar teslimi yapımı
   • 1'i özel uyarlanmış ev olan dupleks 20 ünitenin anahtar teslimi yapımı
   • Birer katlı 24 ünite içeren üç katlı 1 apartmanın anahtar teslimi yapımı
   • 2'si özel uyarlanmış birer katlı 8 ünite ve dupleks 10 ünite içeren üç katlı 1 apartmanın anahtar teslimi yapımı
  2. Tüm mekanik ve elektrik işlerinin temini ve tesisi
  3. Tüm peyzaj işlerinin temini ve tesisi
  4. Tüm altyapı işlerinin temini ve tesisi
  5. Tüm sistemlerin hizmete sokulması

 • BALGADDY 8A - 82 ADET KONUT VE SOSYAL TESİSLERİN İNŞAAT VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ BALGADDY 8A - 82 ADET KONUT VE SOSYAL TESİSLERİN İNŞAAT VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ Dublin / İRLANDA South Dublin County Council

  Yapım Süresi

  27 Ay (Kasım 2001 - Ocak 2004)

  Projenin Tanımı

  82 ev ile birlikte sosyal merkez, alışveriş ünitesi, çevre ve saha düzenleme işleri yapımı. Şartname çerçevesinde 4 dönüm başına 25 konut düşecek şekilde, emniyetli ve güvenlikli, yeni bir mahalle tasarımı. Binalar, içlerinde oturanların sokakları ve çocukların oynayıp vakit geçirebilecekleri genel alanları yukarıdan görebilecekleri şekilde düzenlendi. Sokaklara ve kaldırımlara ortak dış yüzeyler, zemin katı boyunca kırmızı tuğla duvarlar ile tamamlanıp bunların üzerinde beyaz duvarlara ve gömme mavi yüzeylere yer verilerek az bakım isteyen, kullanışlı bir çevre elde edildi. Konut içlerinde üst düzey kalitede kolay temizlenebilen, yüksek kaliteli ahşap pencereler, kullanılması kolay kilitler ve madeni aksam ile ince işler sağlandı. Güney Dublin İlçe Meclisi için 84 konutluk yüksek yoğunluklu yeni bir mahalle olan bu site alanı, kuzeyde ve batıda mevcut konut bölgesi ve küçük bir hastane, güneyde kalabalık bir yol, doğuda ise yerel okul sahaları ile çevreleniyor.

  Ana Üstlenici

  GAMA Ireland Ltd.

  İşin Kapsamı

  1. 82 eve ait inşaat ve mimari tüm işlerin temini ve yapımı kapsamında;
   • Site Alanı: 15.500 m2
   • Kat Alanı: 7.556 m2
   • 3'er katlı 20 apartman dairesinin anahtar teslimi yapımı
   • Dubleks 39 ünitenin anahtar teslimi yapımı
   • 1'i özel uyarlanmış ev olan 23 bungalovun anahtar teslimi yapımı
  2. Tüm mekanik ve elektrik işlerinin temini ve tesisi
  3. Tüm peyzaj işlerinin temini ve tesisi
  4. Tüm altyapı işlerinin temini ve tesisi
  5. Tüm sistemlerin hizmete sokulması

© GAMA 2017 . © STB . Kullanım Şartları