GAMA Holding . Hakkımızda . Kurumsal . GAMA Enerji . GAMA

GAMA Holding

1959 yılında faaliyete başlayan GAMA, 1962 yılında, o tarihe kadar sadece yabancı firmalar tarafından gerçekleştirilen mekanik, elektrik ve enstrümantasyon montajı konularında faaliyet göstermek üzere Fenni ve Gama İnşaat Grupmanı Ltd. Şirketini kurmuş ve termik santrallarda kullanılan buhar kazanlarının mucidi sayılan Amerikan “Babcock and Wilcox” firmasının Türkiye temsilciliğini üstlenmiştir. GAMA bu yapılanmasıyla o zamana kadar Türk firmaları tarafından yapılmayan güç santralları başta olmak üzere teknoloji ağırlıklı endüstriyel tesis yapımına yönelmeyi hedeflemiş, enerji müteahhitliği kapsamında ilk iş olarak 1963 yılında Babcock Wilcox’un taşeronu olarak Mersin Termik Santralı’nın kazan montaj işini üstlenerek başarıyla tamamlamıştır. GAMA, bu başarının hemen ardından Dünya Bankası’ndan endüstriyel tesis yapımı için yeterlik alan ilk Türk firması olmuş ve bu yeterlikle 1964 yılında 4x25 MW Mersin Termik Santralının genel montaj işini üstlenerek Türkiye’de anahtar teslim endüstriyel tesis yapımı devrini açmış ve Türkiye’nin ilk enerji müteahhitti olmuştur.

Firma, artan tecrübesi ile güç santralları, petrol, çimento, petrokimya ve gaz tesisleri, fabrikalar, yüksek binalar, su arıtma tesisleri ve iletim hatları, köprü ve çeşitli altyapı yapımlarını gerçekleştirerek, Türkiye’nin kalkınma ve sanayileşme çalışmalarına katkıda bulunmuştur.

Yurt içinde edinilen tecrübe ile 1970’li yılların başından itibaren GAMA bünyesindeki şirketler, faaliyetlerini yurt dışında Orta Doğu, Rusya, Avrasya Ülkeleri, Güney Doğu Asya, Kuzey Afrika ve İrlanda’ya genişletmiştir.
GAMA, 2002 yılından itibaren kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girmiş ve GAMA Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş. altında bulunan faaliyetlerin bünyesinde toplanacağı GAMA Holding A.Ş. 2 Haziran 2003 tarihinde kurulmuştur. GAMA Holding A.Ş.; her biri kendi içinde şirketler/ortaklıklar barındıran, GAMA Enerji A.Ş., GAMA Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.Ş., GAMA Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş., yurt dışı iştiraklerin bulunduğu GAMA International B.V.,ve GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş. olmak üzere beş ana gruptan oluşmaktadır.