24,75 MW Sares Rüzgar Santralı, Çanakkale - Türkiye
© GAMA 2014 . © STB . Kullanım Şartları