24,75 MW Sares Rüzgar Santralı, Çanakkale - Türkiye
© GAMA 2015 . © STB . Kullanım Şartları