Tarihçe ve Firma Profili

 GAMA HOLDİNG

1959 yılında faaliyete başlayan GAMA, 1962 yılında, o tarihe kadar sadece yabancı firmalar tarafından gerçekleştirilen mekanik, elektrik ve enstrümantasyon montajı konularında faaliyet göstermek üzere Fenni ve Gama İnşaat Grupmanı Ltd. Şirketini kurmuş ve termik santrallarda kullanılan buhar kazanlarının mucidi sayılan Amerikan “Babcock and Wilcox” firmasının Türkiye temsilciliğini üstlenmiştir. GAMA bu yapılanmasıyla o zamana kadar Türk firmaları tarafından yapılmayan güç santralları başta olmak üzere teknoloji ağırlıklı endüstriyel tesis yapımına yönelmeyi hedeflemiş, enerji müteahhitliği kapsamında ilk iş olarak 1963 yılında Babcock Wilcox’un taşeronu olarak Mersin Termik Santralı’nın kazan montaj işini üstlenerek başarıyla tamamlamıştır. GAMA, bu başarının hemen ardından Dünya Bankası’ndan endüstriyel tesis yapımı için yeterlik alan ilk Türk firması olmuş ve bu yeterlikle 1964 yılında 4x25 MW Mersin Termik Santralının genel montaj işini üstlenerek Türkiye’de anahtar teslim endüstriyel tesis yapımı devrini açmış ve Türkiye’nin ilk enerji müteahhitti olmuştur.

Firma, artan tecrübesi ile güç santralları, petrol, çimento, petrokimya ve gaz tesisleri, fabrikalar, yüksek binalar, su arıtma tesisleri ve iletim hatları, köprü ve çeşitli altyapı yapımlarını gerçekleştirerek, Türkiye’nin kalkınma ve sanayileşme çalışmalarına katkıda bulunmuştur.

Yurt içinde edinilen tecrübe ile 1970’li yılların başından itibaren GAMA bünyesindeki şirketler, faaliyetlerini yurt dışında Orta Doğu, Rusya, Avrasya Ülkeleri, Güney Doğu Asya, Kuzey Afrika ve İrlanda’ya genişletmiştir.

GAMA, 2002 yılından itibaren kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girmiş ve GAMA Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş. altında bulunan faaliyetlerin bünyesinde toplanacağı GAMA Holding A.Ş. 2 Haziran 2003 tarihinde kurulmuştur. GAMA Holding A.Ş.; her biri kendi içinde şirketler/ortaklıklar barındıran, GAMA Enerji A.Ş., GAMA Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.Ş., GAMA Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş., yurt dışı iştiraklerin bulunduğu GAMA International B.V.,ve GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş. olmak üzere beş ana gruptan oluşmaktadır.

GAMA ENERJİ

GAMA Holding, 2002 yılında geçirdiği yeniden yapılanma sürecinde, bünyesinde yer alan ve Türkiye’nin ilk yap-işlet-devret enerji ve su altyapı projelerinin sahibi yatırım şirketlerini (İzmit Su, Birecik HES, Trakya Elektrik ve TGT Enerji) GAMA Enerji çatısı altında toplamıştır. 2004 yılında İrlanda’da inşaatına başlanan Tynagh Kombine Çevrim Doğalgaz Santralı, GAMA’nın ilk uluslararası enerji yatırımı olarak 2006 yılında faaliyete geçmiştir. GAMA Enerji, üretim portföy çeşitliliği anlamında, elektrik üretiminin her alanında var olan bir yatırım şirketidir.

GAMA GÜÇ SİSTEMLERİ

1963 yılından bu yana çeşitli kapasitelerde, çok sayıda buhar kazanı ve aksesuarlarının projelendirilmesi, malzeme temini, imalat, montaj, işletme ve servis hizmetlerini başarıyla tamamlayan GAMA’nın buhar üretimine yönelik bilgi birikimi kazanlarla sınırlı kalmayarak, gerek üretilen buhar gücü ekipmanlarının performansa etkileri gerek enerji sektöründeki faaliyetleri firmayı güç sistemlerini komple üstlenebilecek bir düzeye ulaştırmıştır. Bu düzeye ulaşmanın doğal sonucu olarak GAMA Kazan Teknolojisi A.Ş.nin ana faaliyet alanı, güç sistemlerinin de katılımıyla genişletilmiş ve 2003 yılında şirket ünvanı GAMA Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.Ş. olarak değiştirilmiştir. GAMA Güç Sistemleri, yurt içi ve yurt dışında yapımı planlanan enerji santrallarının mühendislik, malzeme temini ve yapımında (EPC) etkin rol almakta olup, bu hedef doğrultusunda kısa zamanda çok önemli mesafeler alarak, önemli projelerin anahtar teslimi, EPC bazında yapımını üstlenmektedir.

GAMA ENDÜSTRİ

GAMA, 1959 yılında GAMA İnşaat Ltd. Şirketi adıyla faaliyetlerine başladıktan sonra 1968 yılında Mersin Termik Santrali’nin yapım işinin alınmasıyla, mekanik ve elektrik montaj işleri ile enstrümantasyon konularını da kapsayacak şekilde faaliyet alanını genişletmiştir. 1970 yılında GAMA İnşaat Ltd. Şirketi’nin kilit teknik ve idari personelinin katılımı ile GAMA Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş. kurulmuştur. 1970’li yılların başından itibaren faaliyetlerini genişleten GAMA, termik santraller, rafineriler, petrokimya tesisleri, hidroelektrik santralleri, kimya ve metalurji tesisleri, çimento fabrikaları, boru hatları gibi endüstriyel tesislerin anahtar teslimi inşaatı işleri yanında, yüksek binalar, iş ve alışveriş merkezleri, konutlar, turizm tesisleri, sosyal ve kültürel tesisler, sağlık tesisleri, barajlar, metro sistemleri, altyapı tesislerinin anahtar teslimi yapım işlerini gerçekleştirmektedir. Bu tarihten itibaren GAMA Endüstri, Türkiye’de ve Irak, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Malezya, İrlanda, Rusya, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Makedonya, Ukrayna, Libya, Yemen, Katar, Kazakistan ve Bulgaristan’ın da aralarında bulunduğu 25’den fazla ülkede, dünya çapında büyük ölçekli birçok projeye imza atmıştır.

GAMA INTERNATIONAL B.V.

GAMA’nın yeniden yapılanması aşamasında, yurt dışında, endüstri tesisleri, kuvvet santralları ve boru hatlarının anahtar teslimi inşaat, imalat ve montajı ile alt yapı tesisleri, çok katlı yapılar, ticaret merkezleri ve konut kompleksleri inşaatı alanlarında faaliyet gösteren şirketleri tek bir çatı altında toplamak ve uluslararası piyasalarda daha etkin olabilmelerini sağlamak amacıyla 2003 yılında, Hollanda merkezli GAMA International B.V. kurulmuştur. 

GAMA TİCARET VE TURİZM

GAMA’nın taahhüt ve enerji dışında faal olduğu diğer bir alan da ticarettir. GAMA Ticaret ve Turizm A.Ş., iş makinaları satış ve sonrası hizmetleri, endüstriyel ve yapı malzemelerinin uluslararası ticareti ile makina ve teknolojik ürünlerin satın alma ve lojistik hizmetleri, seyyar cerrahi hastane ve mobil ilk yardım istasyonlarının anahtar teslim tedariği faaliyetlerinde aktif bir rol oynamaktadır.

 

© GAMA 2017 . © STB . Kullanım Şartları